inloggen

De tarieven (ex-BTW) die wij hanteren voor een ZZP-ademinstratie zijn:

Licht administratief euro 55 per uur.

-           verwerken banktransacties

-           verwerken in- en verkoop facturen

             en losse bonnetjes

-           divers kort overleg m.b.t. voeren

            administratie

 

Zwaarder administratieve en fiscale werkzaamheden euro 80 per uur.

-  Advies (Besprekingen en telefonisch overleg)

-  Opstellen jaarcijfers

-  Verwerken jaarcijfers in IB-aangifte

-  Opstellen en indienen IB-aangifte

 

BTW-aangifte                                                   euro 25 per aangifte

ICP-aangifte (indien van toepassing)               euro 25 per aangifte

Kosten Exact t.b.v. aanhouden administratie:

 - tot 10 mutaties per maand                             euro  8,75 per maand

 - vanaf 10 mutaties per maand                        euro 15,75 per maand

 

Extra kosten bij gebruik van facturatie module:

Exact                                                                euro 10      per maand

WeFact:

- tot 4 verkoopfacturen                                    euro   6      per maand

- vanaf 4 verkoopfacturen                                euro  15     per maand

 

Facturatie module WeFact is geen onderdeel van Exact, maar heeft wel een hele goede koppeling met Exact waarbij aangemaakte verkoopfacturen direct in de administratie worden geboekt. WeFact is geen boekhoudprogramma, maar biedt op het gebied van facturatie meer mogelijkheden dan Exact "Mijn Kantoor" zelf. Onder andere het aanmaken van offertes en automatisch aanmaken van verkoopfacturen. 

Zie bijgaand de link naar WeFact voor meer informatie.

https://www.wefact.nl/zzp-administratie/

 

Met betrekking van de kosten kunnen er verschillende afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld: 

            

-  Maandelijks vast facturatie tarief. Hierin zit begrepen:

 *   verwerken in en verkoopfacturen in de administratie

 *  BTW-aangiftes 

 *  indien van toepassing ICP aangiftes 

 * opstellen jaarcijfers

 * opstellen en indienen IB-aangifte

divers kort telefonisch contact/e-mail/Whats-app

   t.b.v. het voeren van de administratie

afsluitend jaargesprek

Indien er gebruik gemaakt wordt van de facturatie module van Exact of WeFact worden de door Exact, respectievelijk WeFact in rekening gebrachte kosten doorberekend. 

 

Voor verdere informatie met betrekking tot de hoogte van het maandelijks tarief kun je contact met ons opnemen via info@ronaldreken.nl of 06-420 59 654

 

- Facturatie per maand of kwartaal (na het indienen van de BTW-aangifte) op basis van werkelijke besteedde uren.      Omdat we het belangrijk vinden dat we de administratie, je onderneming goed leren kennen zal zeker in de opstartfase niet alle tijd in rekening worden gebracht. Indien er vragen e/o onduidelijkheden zijn m.b.t. de werking van Exact of algemene vragen over het voeren van een boekhouding schroom dan ook zeker niet om contact op te nemen.

 

Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kun je altijd contact met ons opnemen via info@ronaldreken.nl of 06-420 59 654